Ulfards Friska Veteöl

Bryggare Fredrik Hjalmarson
  
Ölets namn Ulfards Friska Veteöl
  
Bryggdatum 2002-03-05
  
FG1013
OG1045
BU15
  
Volym20 liter
Koktid75 min
  
 

Extraktgivare  (malt, råfrukt, vörtkoncentrat och dyligt)

Mängd Sort Märke
1.6 kg Vetemalt  
1.4 kg Pilsnermalt  
107 g Vetemjöl Juvel
100 g Mörk karamell Humlegården

Humle (samt eventuellt andra kryddor och ingredienser)

Mängd Sort Form Alfasyra Tid
22 gSaazpellets4.575 min
45 gSaazpellets4.51 min

Jäst

Mängd Sort Form
5 dlIrish StoutJäsande kultur

Vatten och vattenbehandling

Irish moss tillsatt de sista 15 minuterna av koket

Jäsning

  Tid Temp Kärl
Primär 6 dygn 20 grader Plasthink
Sekundär      
Lagring 1 vecka 10 grader Flaska

Övrigt (mäskmetod, schema, raster, andra procedurer)

Stegmäskning. 50 grader 15min. 66 grader 70 min. 78 grader 5 min. Lakning 78 grader