Tillbaka till Tekniksidan

A

    Acrospire: Grodden på maltkornet. Det är denna som något så när visar hur mycket 

                         modifierat kornet är.

     Adjunct: tillsats, komplement. Ofta detsamma som vår "Råfrukt"

     Acid: syra, sur, syrlig.

     Alpha-acid: Alfa-syra hos humle, betecknas "a-syra"

    Acid rest: Syra rast som utföres mellan 30-53°C, där ett ämne som heter phytein

                    arbetar och sänker pH-värdet på mäsken. detta är viktigare när man

                    bara använder ljus malt.

    Attenuation: förjäsbarhet eller skillnaden mellan ojäst och jäst vört, dvs förloppet.

 

B

   Barley: Sädesslaget korn

   Beta-acid: Beta-syra hos humle, betecknas "ß-syra". bidrar till en mindre del till

                    beskan hos öl. Man räknar med 1/9-del av ß-syran vid beräkning av

                    BU.

    Break: Druv; Äggviteämnen som fäller ut vid kokning och kylning av vörten

                Hot-break= varmdruv

                Cold-break= kalldruv

 

C

    Crush: Krossa, mala

    Carbondioxide: CO2, koldioxid eller kolsyra.

    Carbonate: karbonera, dvs tillsätta något som jäser upp kolsyra eller

                      pressa in kolsyra i vätska. betyder även "hårt" Vatten.

    Corn: Majs. Maize används också. t.ex. flaked maize.

    Conversion: Omvandling, t.ex. "starch-conversion" betyder försockring. I detta

                        fallet omvandling av stärkelse till maltsocker.

    Cereal: Flingor och liknande. På eng. betyder cereal frukostflingor.

    Carbonhydrate: Kolhydrater

    Chill-haze: Köldgrumling som uppkommer när ofiltrerat öl kyls under 10°C och

                    äggviteämnen och proteiner fälls ut. Försvinner när ölet blir varmare

                    än 10°C igen.

    Contamination: Smitta. Ett öl eller en vört kan bli kontaminerad av bakterier,

                            vildjäst och liknande.

    Conditioning: kolsyrning av öl via jäsning. Kan även kallas kröjsning.

 

D

    Density: Vörtstyrka. vanligast är "Oechsle". Man mäter även "Plato", "Balling", och "Brix".

    Draught: Fat-öl. Dvs från fat.

 

E

    Endosperm: Stärkelsekärnan i maltkornet.

 

F

    Flour: Mjöl

    Flaked maize: Majsflingor.

    Ferment, fermentation: Jäsa, jäsning.

    Fermentable: Förjäsbar.

    Flocculation: Sedimentationsförmåga hos jäst eller partiklar. högflocculerande

                        jäst sjunker snabbt till botten efter jäsning. Lågflocculerande kan ligga

                        kvar i lösning och göra ölet grumligt.

    Fine, finings: Klara, klarningsmedel.

 

G

    Grain: Frö, korn, säd.

    Grind: Mala.

    Glucose: Glykos, fruktsocker t.ex. "Dextropur"

    Germination: Groning av kornet så det blir malt.

    Gyle: Jäsande vört, eller kärlet den jäser i.

 

H

    Hops: Humle.

    Head-retention: Skumstabilitet

    Husk: Skal på maltkornet.

    Hydrogen: Väte.

    Haze: Grumling, se "chill-haze".

 

I

    Iodine: Jod. Används för att testa om försockringen är klar. Jod reagerar med

               stärkelse och ändrar färg från brunt till blåsvart. Alltså kan man ta ett

               prov ur mäsken och kolla om det finns stärkele kvar.

 

J

 

K

    Kernel: Kärnan på maltkornet.

    Kiln: Kölna, dvs ugnen där malten torkas och rostas

 

L

    Lauter-tun, -bin, -tub: Lakkärl. Sil-kar som skiljer vörten från draven.

    Lag-phase: Tiden som passerar från det att jästen tillsäts till sötvörten, och

                      jäsningen börjar.

 

M

    Mash: Mäsk.

    Maize: Majs.

    Modification: Modifiering hos maltkornet, dvs hur mycket av kärnan hos kornet

                         som har mjukats upp av enzymer vid mältningen. Man kan se hur

                         långt grodden har växt och utifrån det avgöra modifieringen

 

N

    Nitrogen: Kväve.

 

O

    Oxygene: syre.

    Oast-house: Humlekölna.

 

P

    Pale: Ljus, blek.

    Palate: Munkänsla.

    Phosforic acid: Fosforsyra H3PO4

    Potassium: Kalium.

    Precipitate: Fälla ut, utfällning.

    Protein rest: Protein rast som utföres mellan 45-53°C

    Prime, priming: Konditionering av färdigjäst öl. Kolsyrning med socker t.ex.

 

Q

 

R

    Rest: Rast. Den tid man låter mäsken vila vid de olika temperaturstegen man

                      utför.

    Rack: flytta, tappa om från ett kärl til lett annat.

    Resin: Harts som finns i humlen.

 

S

    Sparge: Laka genom att strila vatten över mäsken.

    Strain: Sila av.

    Starch: Stärkelse.

    Sodium: Natrium.

    Steep: Stöpa, blötläggning av korn vid mältning.

    Saccharification: Försockring.

    Saccharification-rest: Försockringsrast.

 

T

    Trub: Druv.

 

U

 

V/W

    Wort: vört.

 

X

 

Y

    Yeast: Jäst.

 

Z